nasze uslugi

 

Biuro wykonuje projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze i powykonawcze konstrukcji budowlanych.

 

Projektujemy konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane i murowane budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej. 

 

Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu konstrukcji przemysłowych w zakresie konstrukcji głównej jak również pomostów obsługowych, konstrukcji  wsporczych związanych z urządzeniami i instalacjami technologicznymi, zbiorników stalowych, belek podsuwnicowych, obudów, fundamentów pod turbozespoły oraz maszyny i urządzenia.

  

Wykonujemy weryfikacje dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem poprawności rozwiązań i optymalizacji oraz oszczędności.

 


 dysponujemy por

 

  • Autodesk Robot Structural Analysis Professional,

  • Autocad REVIT Structure,  

  • Autocad Structure Detailing 

  • NAVISWORKS

  • INVENTOR 

  • Advance Steel

  • Midas

 

Wszystkie projekty wykonujemy na modelach przestrzennych w oparciu o Eurokody, wykorzystując pełną integrację modelu konstrukcji z programem obliczeniowym.