nasze uslugi

 

 • Biuro wykonuje projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze i powykonawcze konstrukcji budowlanych.

 

 • Projektujemy konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane i murowane budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych, użyteczności publicznej. 

 

 • Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu konstrukcji przemysłowych w zakresie konstrukcji głównej jak również pomostów obsługowych, konstrukcji  wsporczych związanych z urządzeniami i instalacjami technologicznymi, zbiorników stalowych, belek podsuwnicowych, obudów, fundamentów pod turbozespoły oraz maszyny i urządzenia.

 

 • Wykonujemy weryfikacje dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem poprawności rozwiązań i optymalizacji oraz oszczędności.

 


 dysponujemy por

 

 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional,

 • Autocad REVIT Structure,  

 • Autocad Structure Detailing 

 • NAVISWORKS

 • INVENTOR 

 • Advance Steel

 • Midas

 

Wszystkie projekty wykonujemy na modelach przestrzennych w oparciu o Eurokody, wykorzystując pełną integrację modelu konstrukcji z programem obliczeniowym.